Miłość… w cytatach

Wiara, Nadzieja i Miłość – moim zdaniem trzy najważniejsze rzeczy na świecie. Bez wiary, nadziei i miłości nie ma sensu żyć. Bez tego, człowiek traci siebie, nie potrafi się odnaleźć, zajmuje się zupełnie niepotrzebnymi rzeczami… w jego życiu wieje pustką… Jeśli nie zaznałeś miłości… szukaj jej, a z pewnością odnajdziesz…

704662_63464822.jpg

Oto kilka najpiękniejszych cytatów o miłości… dla wszystkich kochających, poszukujących miłości, dla tych, którzy ją utracili i dla tych, którzy właśnie ją odnaleźli…

„Prawdziwa miłość zawsze milczy: Wyrazem prawdy są czyny, nie słowa.” – William Shakespeare (Dwaj panowie z Werony)

„Kochać kogoś, to zobaczyć go takim, jakim był w zamyśle Boga” – Fiodor Dostojewski

” Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. One są zdolne uczynić waszą miłość prawdziwą” – Jan Paweł II

” Wszelki gniew, wszelką nędzę, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością” – Michał Anioł

„Za wszystko płaci się pieniędzmi. Za miłość – tylko miłością” – przysłowie hiszpańskie

„Kochać to znaczy pragnąc doskonalić samego siebie i osobę ukochaną, przezwyciężając własny egoizm” – św. Joanna Beretta Molla

„Tam gdzie nie ma miłości, rozsiewajcie miłość, a zobaczycie, że będziecie ją zbierać” – św. Jan od Krzyża

„Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać” – Bertolt Brecht

862274_32848336.jpg

„Miłość jest potężną siłą, jedyną, której nikt nie potrafi zwyciężyć” – Fiodor Dostojewski

„Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby, jest ważniejsze niż Twoje” – Johann Wolfgang Goethe

„Miłość wszystko zwycięża” – Wergiliusz

„Miłość nie ma wieku i wciąż się rodzi” – Blaise Pascal

” Ludzie mówią: Czas to pieniądz. A ja wam mówię: Czas to miłość” – kard. Stefan Wyszyński

783902_33890360.jpg

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”
1 Kor 13,1-13

111192_8023.jpg

Miłość odmienia serca, zmienia życie i daje nadzieję na lepsze jutro. Kochajcie więc, bądźcie kochani i dzielcie się miłością z innymi….

fot. Sxc